מעונות עובדים ד, ה, ו
Worker's Dormitory D, E, F
מעונות עובדים ד, ה, ו, רח' פרישמן 33
המעונות נבנו בשנת 1934 בתכנון האדריכל אריה שרון כחלק מהתארגנות של הגוף ההסתדרותי "המרכז לשכונות עובדים" במטרה למצוא פתרון למעמד הפועל העירוני.
המעונות נבנו כחומה מסביב לגינה פרטית רחבת ידיים, שסימלה את חיי החברה המשותפים. קומות הקרקע הוקצו לפונקציות החברתיות כגון: צרכניה, מכבסה, מרפאה, מועדון, גן ילדים וכדומה.
החזיתות הארוכות הפונות לרחוב עוצבו בפשטות תוך הדגשת חדרי המדרגות ומרפסות חדרי השינה. לאור העובדה שהמעונות נבנו על קרקע יקרה המשתכנים הראשונים היו בעיקר פעילי הסתדרות וראשי תנועת העבודה.

Workers' Dormitory D,E,F, 33 Frishman St.
The dormitory were built in 1934 by the architect Arieh Sharon as a part of a larger project, initiated by the association for workers' neighborhoods in order to find a solution for the urban working class.
The dormitories were shaped as a wall surrounding a large private garden, symbolizing the communal social living. The ground floors were allocated for social functions such as; grocery store, Laundromat, medical clinic, club, kindergarten etc.
The long outer walls of the structure were designed in a simple manner, with an emphasis on the stairwells and bedrooms' balconies. In light of the fact that the dormitories were built on an expensive lot, the first tenants were mainly the heads of the workers' association and other prominent members.
מעונות עובדים ד, ה, ו