מקרא | Index
מסגנון אקלקטי לסגנון בינלאומי
From Eclectic Arquitecture to the International Style
מסגנון לקטני/ אקלקטי לסגנון בינלאומי

ראשיתה של תל אביב בשנת 1909 התבססה על רעיון עיר גנים, לפיו נבנו בתים חד קומתיים מוקפים גינה. בעקבות העליות השלישית והרביעית, בין השנים 1919 -1930, הגיעו אדריכלים מוסמכים מאירופה, אשר יצרו כאן שילוב בין התרבות המערבית לתרבות המזרחית המקומית. הסגנון האקלקטי פירושו תערובת סגנונות והשראות עיצוביות סותרות. הסגנון האקלקטי בתל אביב בא לידי ביטוי במוטיבים מזרחיים כגון כיפות, קשתות מחודדות, וחלון עגול מעל הכניסה, המשולבים במוטיבים מהאדריכלות הקלאסית כגון עמודים קורינתיים, קשתות רומיות ושלל עיטורים (בית לוין). החיפוש אחר סגנון עברי מקורי , זהות לאומית וחיפוש שורשים הוביל להחייאת מוטיבים יהודים במבנים בהם שולבו מעקות ברזל בצורת מנורה, מגיני דוד חקוקים בטיח (בית הדקל) ואריחי קרמיקה מבית ספר בצלאל מעוטרים בנופי הארץ, פסוקים ודמויות מהתנ"ך . מבנים בסגנון אקלקטי מרוכזים בעיקר בחלק הדרומי של העיר עד לב העיר.

בתחילת שנות ה30 הגיעו לארץ אדריכלים , חלקם שבו מלימודים באירופה וחלקם עולים חדשים, אשר דגלו באדריכלות פונקציונלית בהשפעת בית ספר הבאוהאוס. וכך, בתקופת העלייה החמישית, החל משנת 1931, נבנו בתל אביב מעל אלף מבנים בסגנון חדש. שפת האדריכלות החדשה אשר התפתחה ברחבי העולם, נגדה את העיצוב הלקטני וכונתה בשם סגנון בינלאומי. שפה חדשה זו שאפה לבטא את רוח העידן המודרני המתאפיין בייצור המוני ותחבורה המונית. מבנים המשדרים אחידות, צניעות ושוויון, תאמו את האידיאולוגיה של ההתיישבות הציונית בארץ, ותאמו את האופי החילוני של החברה החדשה. מאפיינים חזותיים נוסחו על פי עקרונות אדריכלות המטפלת בחלל ולא במאסה, הימנעות מקישוטים, בנייה על עמודים, (בית אנגל), גגות שטוחים, קירות לבנים, פתחים אופקיים, בשילוב קו אנכי של אלמנט חדר המדרגות (בית אגינסקי) , וביטוי לצורת המכונה מתאפיין במבנים דמויי אנייה (בית רובינסקי) .
התנאים האקלימיים בארץ יצרו פתרונות הצללה ואוורור שהשפיעו על החזיתות. בתי הסגנון הבינלאומי מרוכזים בעיקר בצפון הישן עד הירקון ברצף וריכוז מתמשך של בתי קובייה לבנים בהשפעת המודרניזם, ובשל כך הוכרה תל אביב בהכרזת אונסקו בשנת 2003 כעיר מורשת עולמית.

From eclectic architecture to the international style

When Tel-Aviv was founded in 1909 the original plan was to build it as a garden-city, with single-floor houses surrounded by gardens. With the third and fourth Aliyah's, between the years 1919-1930, many European-educated architects arrived at the city and created a combination between east and west. The eclectic style is a mixture of cultures and contrasting design inspirations. The Tel-Aviv eclectic style is evident in the many eastern motifs of its older buildings, such as domes, pointed arches, round entrance windows alongside prominent western elements like Corinthian order, Roman arches and other classic decorations (a good example is the Levin House). The search of an original Hebrew style and national identity led to reinvention of Jewish motifs; Iron rails were decorated with Menorahs, Stars of David imprinted in the plaster (Dekel House) and Bezalel ceramics were used frequently- displaying Israel's landscape, as well as biblical verses and figures. The eclectic-styled buildings are mostly found in the southern part of Tel Aviv, up until its center.

In the early 30's a new generation of architects arrived at Tel Aviv, some new comers and some returning from their studies in Europe, which were all highly influenced by the Bauhaus school and its functional architecture. And so during the fifth Aliyha, starting 1931, over a thousand international styled buildings were built in the city. The Bauhaus influenced style, which broke away from the eclectic architecture, was predominant around the world and so received its name- the international style. This new design language strived to express the modern spirit of its time, its mass production and transportation in particular. The international buildings, with their uniformity, modesty and equality, suited the Zionist ideology and the secular character of the forming society. Visual elements were determined by principals of space and not of mass, and decorations were seen as redundant. The international style's characteristics include building on poles (Engel House), flat rooftops, white walls, horizontal lines combined with the vertical stairwell (Aginsky House), and machine-inspired designs (submarine, ships, etc.)
The Israeli climate demanded airing and shading solutions, which influenced the outer layout of the buildings. The international style buildings are mostly found in the former northern part of the city, up until the Yarkon river. This modernistic-influenced continuity of white cube-shaped houses gave the city its nickname- 'the white city', and in 2003 EUNESCO declared it a world-heritage site
מסגנון אקלקטי לסגנון בינלאומי