בית הסופרים - מוזיאון גוטמן
The authors Hous - Gutman Museum
במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה במבנה זה, שנבנה
in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house in this house
בית הסופרים - מוזיאון גוטמן